بوستر پمپ آتشنشانی هوشمند گروه صنعتی پارس دما :

بوستر پمپ آتشنشانی چیست ؟

مجموع یک یا چند الكترو پمپ كه بصورت موازی به یكدیگر متصل ، توسط تابلو فرمان هوشمند به صورت جداگانه کنترل می شوند ، و در جهت تامین آب مورد نیاژسیستم های اطفاء حریق طراحی و تولید می گردد .

انواع پوستر پمپ آتشنشانی پارس دما :

بوسترپمپ هااز نقطه نظر تعداد پمپ به دو دسته تك پمپه و دو یا چند پمپه طبقه بندی می گردند.

 بوستر پمپ های آتشنشانی پارس دما در دو نوع الکترو پمپ های ساده و جوکی دار  ساخته می شوند .

بوستر پمپ های دو یا چند پمپه دور ثابت به دو دستـه با الكتروپمـپ پیشرو (جاکی پمپ) و بدون الكتروپمپ پیشرو طبقه بندی می گردند.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید:
02632719193
09198280477

بوستر پمپ آتشنشانی